SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Học viên vui lòng "Đăng ký tài khoản" để cập nhật đầy đủ nội dung chương trình

 1. 1
  • Hướng dẫn Đăng nhập tài khoản học

  • Hướng dẫn Học hiệu quả trên nền tảng VietVocal

  • Hướng dẫn Tạo thảo luận trong bài học

  • Hướng dẫn Đánh giá khóa học

 2. 2
  • Hướng dẫn Đăng ký tài khoản học mới

  • Hướng dẫn tạo tài khoản học thử

  • Hướng dẫn Cài đặt Tài khoản và Hồ sơ học viên

  • Hướng dẫn Thay đổi địa chỉ Email

 3. 3
  • Làm thế nào khi Quên mật khẩu đăng nhập?

  • Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu khi đã đăng nhập

 4. 4
  • Hướng dẫn Thanh toán trực tiếp trên website

  • Hướng dẫn Thanh toán qua hình thức chuyển khoản

  • Hướng dẫn thanh toán qua PayPal

 5. 5
  • Học viên không thể đăng nhập hệ thống học của VietVocal

  • Học viên gặp khó khăn khi xem Video bài giảng

  • Học viên không thể mua khóa học/Thẻ bị từ chối thanh toán

  • Học viên gặp sự cố khi phát tệp âm thanh

  • Học viên nhận được thông báo trên Iphone về bảo mật mật khẩu

  • Hệ thống và trình duyệt được hỗ trợ

  • Hướng dẫn Khắc phục sự cố trình duyệt

  • Mẫu email vấn đề dành cho học viên

 6. 6
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học